Sojusz Lewicy Demokratycznej

Linki - powiat: Golubsko-dobrzyński

STRONY INTERNETOWE ZAPRZYJAŹNIONE Z SLD W GOLUBIU - DOBRZYNIU

http://www.adamgierek.eu/ - strona europarlametarna posła prof. Adama Gierka

http://www.socjalizm.cba.pl/  - Planetka Czerwonego Hrabiego jednego z administratorów  witryny SLD Golub - Dobrzyń

http://www.socjaldemokraci.org.pl -Gazeta członków i Sympatyków Sojuszu Lewicy Demokratycznej

http://www.lewica.pl/ Jeden ze znanych portali o tematyce lewicowej. popularny wśród młodzieży

http://www.rog.com.pl/ -Ruch Odrodzenia Gospodarczego im.. Edwarda Gierka organizacja polityczna

http://www.kpsld.pl/ -Klub Poselski Soluszu lewicy Demokratycznej

http://www.kongreslewicy.pl - strona kongresu Lewicy 2013

http://www.janusz-zemke.pl/ - Poseł do europarlamentueuropejskiego  z wojewódzrtwa kujawsko - pomorskiego

http://www.centrumdaszynskiego.org.pl/towarzyszenie ktore  opracowało niezbędnik historyczny lewicy. Powstało w listopadzie 2011 r. w Warszawie. Centrum jest ośrodkiem badawczym zajmującym się analizą współczesnego życia publicznego.  Głównym zadaniem Centrum jest budowa postaw i etosu demokratycznych socjalistów we współczesnej Polsce. Organizuje różne kursy, konferencje związane z socjalizmem.

http://www.dekadagierka.pl/ - witryna o Edwardzie Gierku najlepszym przywódcy Polski po witryna o Edwardzie Gierku najlepszym przywódcy Polaki po uzyskaniu niepodległości

http://www.dzienniktrybuna.pl/ -strona lewicowego "dziennika "Dziennik Trybuna"

http://www.samorzadpomyslow.pl/ - witryna Banku Pomysłów samorządowych SLD

http://daszynski-stowarzyszenie.manifo.com/ - Stowarzyszenie stawiające sobie za cel przedstawianie - środowiskom zawodowym, młodzieży, inteligencji - idei społecznych, które wywodzą się z lewicowej myśli społecznej, a których intencją jest obrona interesów ludzi pracy.

TU MOŻNA O NAS PODYSKUTOWAĆ

http://forum.pomorska.pl/golub-dobrzyn-f10/10/- tu można o nas podyskutować znajdując tematy o SLD

TU MOŻNA SIĘ POŚMIAĆ

http://www.rotfl.com.pl/ - różne śmieszne filmiki i fotki