Sojusz Lewicy Demokratycznej

image_intro_alt

KKW SLD Lewica Razem w powiecie chełmińskim

Prezentujemy kandydatki i kandydatów startujących w ramach Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem w powiecie chełmińskim oraz program wyborczy dla miasta Chełmna.

Czesława Augustinowicz – Kandydatka do Sejmiku Wojewódzkiego
Miejsce 2 na liście nr 5 w okręgu nr 4 – Toruń, powiat toruński i chełmiński

Strażak – z pokolenia na pokolenie, od kilku lat Prezes OSP
Społecznik – Koło Gospodyń Wiejskich, Sołtys, współtwórca zrealizowanych wieloletnich projektów edukacyjnych na terenach gminnych, radna gminna
Samorządowiec – pracownik Urzędu Miasta Bydgoszczy

Potrafię walczyć o ludzi i ich sprawy. Nie boje się trudnych wyzwań. Jestem skuteczna w działaniu. Osiągam wyznaczone cele. Potrafię rozwiązywać problemy mieszkańców. Widzę niewykorzystany potencjał w naszym regionie i wiem, jak go zagospodarować.
Ważne jest to, co dzieje się na naszych „podwórkach”, ale ważne jest też to, co dzieje się wokół nich.

Augustinowicz Czesia Augustinowicz Czesia Augustinowicz Czesia Augustinowicz Czesia Augustinowicz Czesia Augustinowicz Czesia Augustinowicz Czesia Augustinowicz Czesia Augustinowicz Czesia Augustinowicz Czesia Augustinowicz Czesia Augustinowicz Czesia

 

SILNY SAMORZĄD – DEMOKRATYCZNA POLSKA

Program wyborczy SLD Lewica Razem dla miasta Chełmna – wybory samorządowe 2018 r.


Szanowni Mieszkańcy Chełmna!

Program, który Państwu prezentuję to program stawiający mieszkańca Chełmna w centrum zainteresowania władz samorządowych. Powstał on z myślą propagowania i realizowania takich przedsięwzięć, które spowodują tworzenie nowych miejsc pracy, ułatwią życie ludziom starszym i niepełnosprawnym, wspierać będą osoby przedsiębiorcze i dadzą podwaliny do rozwoju naszego Miasta.

Polityka inwestycyjna – priorytety rozwojowe Miasta:

 • Rozbudowa systemu parkingowego (ul. Biskupia).
 • Rozpoczęcie rewitalizacji obszarów zielonych, przede wszystkim parków publicznych (Park nad Wisłą, Wojska Polskiego, Słowackiego, Rydygiera, Stare Planty).
 • Dalsza rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
 • Modernizacja istniejących dróg i chodników oraz budowa nowych chodników (ul. Dworcowa, Wodna, Dominikańska, Kościelna, Parkowa, Łożyńskiego).
 • Budowa ścieżek rowerowych.
 • Porządkowanie przestrzeni i estetyki Miasta (zakup samochodów do czyszczenia).
 • Budowa kolejnych placów zabaw i siłowni (na każdym osiedlu).
 • Kompleksowe zagospodarowanie ośrodka wypoczynkowego nad J. Starogrodzkim.
 • Zagospodarowanie terenu nadbrzeża Wisły.
 •  Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne (ul. Wybudowanie, Stroma, Gorczyckiego).

Zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej:

 • Budowa mieszkań komunalnych.
 • Program przyznawania mieszkań komunalnych osobom, które zadeklarują wyremontowanie pustostanów i mieszkań zadłużonych.
 • Stały monitoring rynku pracy poprzez ścisłą współpracę: PUP-przedsiębiorcy – szkoły średnie.
 • Opracowanie i wdrożenie programu „Chełmno – miastem bez barier architektonicznych”.
 • Wdrażanie nowych programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej (jak walczyć z depresją, Alzheimerem).
 • Opracowanie i wdrożenie systemu opieki nad osobami starszymi w mieście w oparciu o dzienny dom pomocy, usługi opiekuńcze, wolontariat oraz pielęgniarstwo środowiskowe, aktywizację osób w wieku poprodukcyjnym.
 • Wspieranie powstania połączeń komunikacyjnych na trasach: nad J. Starogrodzkie, do POD „1 Maja” ( od maja do października), Chełmno-Świecie/Brzozowo-Stolno.
 • Przywrócenie podstawowej opieki stomatologicznej w szkołach.
 • Prowadzenie rozmów z władzami samorządowymi miasta Świecie w celu uruchomienia komunikacji busowej między miastami na trasach miejskich i międzymiejskich.
 • Budowa bezpiecznego przejścia przez E91 na skrzyżowaniu z ul. Nad Groblą.

Zadania z zakresu edukacji, kultury i sportu:

 • Utrzymanie na dotychczasowym poziomie finansowania z budżetu miasta zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.
 • Stworzenie warunków do powstania żłobka.
 • Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr.1 w celu umożliwienia korzystania z niego przez najmłodszych (mały Aqua park).
 • Wspieranie Stowarzyszeń i Klubów Sportowych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, zwiększenie budżetowych nakładów finansowych.
 • Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, Uniwersytetu III Wieku, promowanie lokalnych artystów.
 • Wspieranie uzdolnionych uczniów poprzez system stypendialny oraz wszystkich uczniów do nauki poprzez system stypendialny.
 • Wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw kulturalno-sportowo-rekreacyjnych.
 • Dla najmłodszych – Dzień Dziecka finansowany przez Miasto.

Zadania z zakresu wzmocnienia promocji Miasta i funkcji turystycznej:

 • Wypromowanie marki Miasta jako ośrodka turystyki weekendowej (program „Weekend w mieście zakochanych”) z zaangażowaniem lokali gastronomicznych, ośrodków kultury i sportu.
 • Noc Świętojańska w mieście zakochanych.
 • Zespól zarządzania projektami w UM.
 • Ożywienie zrewitalizowanych zabytków.
 • Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej ( J. Starogrodzkie, nadbrzeże Wisły, Góra św. Wawrzyńca, ścieżki rowerowe, amfiteatr, muszla koncertowa).
 • Promowanie zabytków kultury (świeckich i sakralnych, historycznych parków miejskich).

Jasność i przejrzystość finansów miejskich:

 • Spis majątku Gminy Miasto Chełmno - upublicznienie.
 • Zwolnienia z podatku od nieruchomości – czytelne i jasne zasady.
 • Utrzymanie dotacji celowych na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła, zwiększenie udziału miasta w realizacji zadania.
 • Dotacje celowe na dofinansowanie konserwacji budynków mieszkalnych.
 • Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przeznaczyć na modernizację mieszkaniowych zasobów komunalnych.

Możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na:

 • Rewitalizację obszarów zieleni – szczególnie Parki Wojska Polskiego i Słowackiego.
 • Budowę sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Systemy oświetlenia ulic oparte na odnawialnych źródłach energii – oświetlenie inteligentne.
 • Budowę terenów sportowych, rekreacyjnych, placów zabaw - dalsza modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego.
 • Innowacyjną edukację: centrum nauki „Mały Kopernik” (wspólnie z powiatem).
 • Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


O pomyślnym rozwoju naszego Miasta decydować będzie wiele czynników, jednakże przede wszystkim wspólne działanie naszej wspólnoty lokalnej, kompetencje władz samorządowych i ich umiejętność współpracy z elitami gospodarczymi i aktywnymi działaczami społecznymi! Tylko wtedy Chełmnianie - osiągniemy sukces!

Wspólnie możemy więcej!

Kandydaci i Kandydatki KKW SLD Lewica Razem do Rady Miasta w Chełmnie

Okręg nr 1 - WITKOWSKI Krzysztof - Chełmno, ulice: Franciszkańska, Grudziądzka, Poprzeczna, Rynek, Szkolna

Okręg nr 2 - SPANDOWSKA Marta - Chełmno, ulice: Biskupia nr: 1 - 15, 17 (w obrębie murów Starego Miasta), Dominikańska, Klasztorna, Toruńska nr: 1 - 15, 17, 19 (w obrębie murów Starego Miasta)

Okręg nr 4 - SURMACZ Małgorzata Anna - Chełmno, ulice: Gen. J. Hallera, Św. Ducha, 22 Stycznia, Wałowa

Okręg nr 6 - KARNOWSKI Sławomir - ulice: Bociania, Chabrowa, Gołębia, Jaskółcza, Kolibrowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Orla, Osnowska nr: 1 - 34A, Piotra Skargi, Plac dr Rydygiera, Słowicza, Storczykowa, Strusia, Toruńska nr: 16, 18, 20 - 68 (poza murami Starego Miasta), Żurawia, Bażancia, Lawendowa, Bliska

Okręg nr 8 - JAWORSKI Mirosław - Chełmno, ulice: Kościuszki, Krótka, Łożyńskiego, Parkowa, os. M. Kopernika nr: 1 - 3

Okręg nr 9 - ADAMCZYK Katarzyna Agnieszka - Chełmno, os. M. Kopernika nr 4 - 10

Okręg nr 11 - MACIEJEWSKI Robert Jan - Chełmno, ulice: Polna, os. im. Jana Pawła II

Okręg nr 13 - RIEDEL Zofia Anna - Chełmno, ulice: Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Lipowa, Morelowa, Nadrzeczna, Parowa, Planty Kolejowe, Pod Skarpą, Śliwowa, Wiśniowa, Wysoka, Osiedle Dworzyska, os. M. C. Skłodowskiej nr 3 - 4

Okręg nr 14 - GUCIA Danuta Maria - Chełmno, ulice: Harcerska, Jastrzębia, Krucza, Nad Browiną, Osnowska nr 36 - 69, Powstańców Wielkopolskich, Słowackiego, Sokola, Sowia, Świętojerska, Wojska Polskiego

Okręg nr 15 - MACIEJEWSKA Liliana Anna - Chełmno, ulice: Aleja 3 Maja, Dworcowa, Młyńska, Plac Wolności

Chełmno Miasto

Chełmno MiastoChełmno MiastoChełmno MiastoChełmno MiastoChełmno MiastoChełmno MiastoChełmno MiastoChełmno Miasto

 

Kandydaci i Kandydatki KKW SLD Lewica Razem do Rady Powiatu Chełmińskiego

Okręg nr 1 - Chełmno miasto

1. GRYSZAN Violetta Barbara
2. NIEDŹWIEDZIUK Adam Jerzy
3. WOLSKA Anna Maria
4. WÓJCIK Dariusz Marian
5. WOŹNIAK Agnieszka Barbara
6. WIŚNIEWSKI Kazimierz Franciszek
7. NIEMIEC Katarzyna Joanna
8. WELTER Józef Franciszek

Chełmno Powiat 1Chełmno Powiat 1Chełmno Powiat 1Chełmno Powiat 1Chełmno Powiat 1Chełmno Powiat 1Chełmno Powiat 1

 

Okręg nr 2 - Chełmno gmina, Stolno

1. MAIER Ewelina Magdalena
2. KANIEWSKI Michał Leszek
3. ŻABKA Roman Telesfor
4. KLAFCZYŃSKA Katarzyna Zofia
5. MICHOŃ Waldemar

Chełmno Powiat 2

Chełmno Powiat 2Chełmno Powiat 2Chełmno Powiat 2Chełmno Powiat 2

 

Okręg nr 3 - Unisław, Kijewo Królewskie

1. WIŚNIEWSKI Andrzej
2. CHMIELEWSKA Genowefa
3. JAMKA Teresa
4. KOWAL Paweł Stanisław

Chełmno Powiat 3Chełmno Powiat 3Chełmno Powiat 3Chełmno Powiat 3

 

Okręg nr 4 - Lisewo, Papowo Biskupie

1. KRAKOWIAK Anna Wiesława
2. DRĄŻKOWSKI Marek
3. SOBIERALSKA Paulina
4. SULIKOWSKI Damian
5. BIELAWSKA Marlena

Chełmno Powiat 4Chełmno Powiat 4Chełmno Powiat 4Chełmno Powiat 4

 Źródło: www.facebook.com/sld.chelmno

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością SLD, w celach administracyjnych na użytek newslettera, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Czytaj dalej...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem